Carl Norell

Styrketräning som lyfter generell löpförmåga

En Föreläsning av Carl Norell (Expert på uthållighetsprestation, Tränarakademin)

Stolta att vara sponsrade av

Om Föreläsning

Styrketräning är ofta en bra träningsform för löpförmåga om det görs på rätt sätt. Att kunna välja rätt övningar och styrketräningsmetoder är dock avgörande för att den aktive ska få överförbarhet till sin löpprestation.

I denna presentation kommer Carl gå igenom vilka styrketräningsmetoder som lyfter löpprestation och olika resonemang för hur vi väljer att anpassas metod till den aktuella klienten. Du kommer exempelvis få svar på frågan hur en erfaren vs mindre erfaren löpare/klient bör tänka kring styrketräningen.

Efter sessionen med Carl kommer du kunna göra de val som behövs för att göra styrketräningen effektiv för löparen.

08 April 2021, 08:15 AM

08:15 AM - 09:15 AM

About The Talare

Carl Norell

Carl Norell

Expert på uthållighetsprestation, Tränarakademin

Fysioterapeut/PT med expertis inom uthållighetsutveckling och medgrundare till Tränarakademin.